Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Webinar Covid-19, Clinical Management Support System on Covid-19 and Intesive Care Medicine

Tid

2 juni 17:00 - 2 juni 18:00

Plats


Ort


Arrangör

ERN

Arrangemangstyp

Webinar

Målgrupp

Personer med en sällsynt diagnos
För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
Anhörig till person med sällsynt diagnos
Allmänhet

För yrkesverksamma inom

Hälso-och sjukvården
Intresseorganisationer
Studenter
Media

Agenda 

Webinar Covid-19 - Clinical Management Support System on Covid-19 and Intensive Care Medicinelänk till annan webbplats


Publicerad: 2020/05/03 Senast uppdaterad: 2020/05/03

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.