Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Filtrera träffar

Sökresultat: Kunskaps och informationsdatabaser om sällsynta diagnoser (1)

Alla
  • Alla (1)
  1. 2021-01-08 22.49 | Webbsida
    Hitta rätt - Kunskaps- och informationsdatabaser om sällsynta diagnoser

    Det finns mycket information om sällsynta diagnoser på Internet. Här får du tips om några kunskaps- och informationsdatabaser. MHC–Basen I MHC-basen dokumenteras de uppgifter som samlas in via Mun-H...