Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Patientmedverkan

Här finner du information om de aktörer som arbetar inom området sällsynta diagnoser. Samhällsaktörerna återfinns inom offentlig verksamhet, som inom stat, regioner och kommuner. Det finns också aktörer som inte ingår i den offentliga verksamheten, men som helt eller delvis finansieras av skatter.

Till toppen