Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Prader-Willis syndrom - familjevistelse

Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Prader-Willis syndrom

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vistelserna är ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.

Tid

5 dec 11:00 - 9 dec 13:00, 2022

Sista anmälningsdag

1 sep 2022

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås

Arrangör

Familjeverksamheten

Kontaktuppgifter 

Anna-Karin Björnström, koordinator, 031-750 91 41,
anna-karin.bjornstrom@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör, 031-750 91 46,
agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62,
annica.jansson@agrenska.se

Pris

Familjevistelsen bekostas oftast av hemregionen genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen (diarienummer: HSNG 2017-00311). Det gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2021 är 30 630 kronor per familj. Inför 2022 kommer indexuppräkning göras med 2021 års VPI-index.

Länk

Mer information om evenemanget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Till toppen