Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Noonans syndrom - familjevistelse

Ågrenska planerar en familjevistelse för familjer som har barn och ungdomar med Noonans syndrom.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för familjer att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar hela familjens livssituation.

Tid

22 maj 11:00 - 26 maj 13:00, 2023

Sista anmälningsdag

9 mars 2023

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås

Arrangör

Familjeverksamheten

Kontaktuppgifter

 Åsa Sunesson, koordinator 0730-398 891, asa.sunesson@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Demian Bergström, kommunikatör/administratör, 031-750 91 46, demian.bergstrom@agrenska.se

PrisFamiljevistelsen bekostas oftast av hemlandstinget genom utomlänsremiss/betalnings-förbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner/landsting att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2023 är 32 504 kr per familj.

Anmälan

Ansökningsblankett Länk till annan webbplats.


Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Rula Luqman Zain