Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Ultrasällsynt syndrom, 0-6 år - familjevistelse

Ågrenska planerar en familjevistelse för familjer som har barn med ultrasällsynt syndrom eller en kromosomavvikelse där det endast finns högst ett fåtal med samma tillstånd i Sverige. Vistelsen vänder sig till familjer med barn i åldern 0-6 år.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för familjer att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar hela familjens livssituation.

Tid

17 apr 11:00 - 21 apr 13:00, 2023

Sista anmälningsdag

12 jan 2023

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås

Arrangör

Familjeverksamheten

KontaktuppgifterAnna-Karin Björnström, verksamhetschef Familje- och vuxenverksamheten, 031-750 91 41,
anna-karin.bjornstrom@agrenska.se

Pris


Kostnaden för 2022 är 31 344 kronor per familj. Inför 2023 kommer indexuppräkning göras med 2022 års VPI-index.

Länk

Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats.


Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare