Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Vem vänder sig CSD i samverkan till?

Webbplatsen vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvården, patienter, brukare samt närstående och andra aktörer som berörs av sällsynta hälsotillstånd.

Var kommer kunskapen ifrån och hur den kvalitetssäkras?

Informationen kommer både från hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer. Kunskapen kvalitetssäkras av sakkunniga i den nationella- och regionala kunskapsorganisationen.

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom den nationella och regionala kunskapsstyrningen som Nationella programområdet sällsynta sjukdomar, CSD i samverkan och Regionala programområde sällsynta sjukdomar.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman