Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Om oss

Webbplatsen CSD i samverkan fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet för verksamheter inom sällsynta diagnoser i landet. Syftet med webbplatsen är att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd.

Informationen kommer från hälso- och sjukvården, intresseorganisationer och andra samhällsaktörer.