Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Tillgänglighets­redogörelse

Region Stockholm står bakom webbplatsen CDS i samverkan. Här beskriver vi på en övergripande nivå hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi listar eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vårt mål är att CDS i samverkan ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som hänvisar patienter.

Vi håller successivt på att utveckla CDS i samverkan för att förbättra tillgängligheten eftersom vi för närvarande inte uppfyller alla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknik

  • Webbplatsens översättningsfunktion behöver bytas ut. Idag används Google Översätt – en funktion som snart försvinner.
  • Det fungerar inte att lyssna på allt innehåll på webbplatsen. Det gäller bland annat: vänstermeny på undersidor, navigationsmeny i sidhuvudet och sidfot.
  • Det finns länkade ikoner på webbplatsen som är gömda i tillgänglighetsträdet vilket gör att en skärmläsare ignorerar dem.

Språk

  • Många sidor är skrivna med ett komplicerat språk och det saknas förklaringar till svåra begrepp.

Pedagogik

  • Det finns rubriker som inte beskriver innehållet tillräckligt tydligt.
  • En del rubriker på webbplatsen har fel - eller saknar helt – rubriknivå.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av CDS i samverkan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du också vända dig till Myndigheten för digital förvaltning.

Hur vi testat webbplatsen

CDS i samverkan granskades manuellt av en utomstående part den 15 januari 2023.

Kontakta oss

Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@regionstockholm.se

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Gunnar Borg