Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Syftet med insatsen är att bryta social isolering och bidra till att den som beviljats insatsen får möjlighet till fritidsaktiviteter utifrån sina egna önskemål, förmågor och behov.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Granskare