Riksförbundet Sällsynta diagnoser har öpnnat en rådgivningstelefon

Riksförbundet Sällsynta diagnoser har en rådgivningstelefon

Vad kan du få hjälp med när du ringer?

  • Leta efter andra med samma diagnos och skapa kontakt
  • Få information om diagnosen, och hur det är att leva med den
  • Hjälp med att hitta rätt i hälso- och sjukvården och socialtjänst
  • Få prata av sig med någon som lyssnar
  • Genom samtal få stöd att skapa ordning i ett kaos när det behövs överblick och perspektiv
  • Hjälp med att få verktyg utifrån principen om ”hjälp till självhjälp”

Vem kan ringa?

Du kan vara diagnosbärare eller närstående till någon som lever med ett sällsynt hälsotillstånd. Du kan vara förälder eller annan närstående.

Profession och myndighetspersoner är välkomna att ringa.

Du behöver inte vara medlem I Riksförbundet Sällsynta diagnoser och det kostar inget extra att ringa sällsyntas rådgivningstelefon. Du kan vara anonym och det du säger är konfidentiellt.

Kontaktinformation

Telefonnumret till Rådgivningstelefonen är: 073-610 16 96 (onsdagar kl. 11-13)

E-post: info@sallsyntadiagnoser.se

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman