Sommarläger

Under sommaren anordnar Ågrenska sommarläger för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, även sällsynta hälsotillstånd. Det finns både dag- och dygnsläger.

Upplev oförglömliga stunder och skapa varaktiga minnen!

Ågrenska erbjuder en trygg och stimulerande miljö där deltagare får möjlighet att utvecklas och utforska nya spännande äventyr. Med engagerad personal, välplanerade aktiviteter och vackra omgivningar skapas en atmosfär av glädje och sammanhang!

Ansök om sommarläger hos socialtjänsten

  1. Vänd dig till din hemkommun eller stadsdel
    Kontakta en biståndshandläggare/socialsekreterare som handlägger insatser för personer med funktionsnedsättningar.
  2. Ansök om att få komma på sommarläger på Ågrenska
    Insatsen heter korttidsvistelse och kan beslutas om både enligt LSS och SoL.
  3. Socialsekreteraren utreder och fattar beslut
    Om sommarläger beviljas bekostas det av kommunen.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Granskare