Utlysning av forskningsanslag

Forskare hör upp! Välkomna att ansöka om forskningsmedel!

Utlysningen 2023 gäller följande områden:

  • Forskning som syftar till att förbättra livet för personer med sällsynta hälsotillstånd inom områdena pedagogik, psykologi, sociologi och teknologi, men även till exempel avseende hjälpmedel, kommunikation och liknande
  • Kartläggning av fysiska och psykiska symtom vid genetiskt verifierade sällsynta hälsotillstånd
  • ATMP/Precisionsmedicin vid sällsynta hälsotillstånd
  • Diagnostik av sällsynta hälsotillstånd

Sällsyntafonden främjar forskning för att underlätta livet för personer med sällsynta diagnoser genom att utveckla bättre diagnostik, individanpassade behandlingar och ett åldersövergripande, holistiskt omhändertagande.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Luqman Zain