Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Dyskinetisk CP - familjevistelse

Välkommen med ansökan till familjevistelsen dyskinetisk CP. Få ny kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyt erfarenheter i unik miljö. Hela familjen deltar under vistelsen.

Datum

23 oktober - 27 oktober 2023

Plats

Ågrenska

Sista anmälningsdag

8 juni 2023

Syfte

 

Varje dag har en tydlig struktur under de fem dagar man vistas på ön. Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få en förbättrad vardag.

Innehåll


Föreläsare

 

 

 

 

 

 • Magnus Påhlman, barnneurolog, överläkare, Drottning Silvias barnsjukhus
 • Kate Himmelmann, Universitetsjukhusöverläkare, docent, Drottning Silvias barnsjukhus, SU
 • Anette Ekelund, dietist, Drottning Silvias barnsjukhus
 • Anna-Klara Nohlin Sandsjö, Specialistsjukgymnast, Drottning Silvias barnsjukhus

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.

Pris

 

 

 

 

 

 • Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.
 • Familjevistelsen bekostas av er region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse.
 • Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.
 • Kostnaden för 2023 är 32 504 kr per familj. (Priset uppdateras enligt vårdprisindex varje år).

Läs mer

Anmälan Länk till annan webbplats.

Datum:

Plats:

Sista ansökningsdag:

Hos oss är hela familjen i fokus – barnet med en sällsynt diagnos, syskonen och föräldrarna. Vistelsen är kostnadsfri för familjen.

För föräldrarna/vårdnadshavarna

Föräldrarna erbjuds föreläsare som har mycket god kunskap inom det specifika området. Programmet innehåller bland annat föreläsningar om aktuella medicinska rön, pedagogiska aspekter, syskonrollen och det stöd som samhället kan ge.

För barnen och ungdomarna Länk till annan webbplats.

Barnen och ungdomarna med diagnos har ett program som är anpassat efter ålder och diagnos. När föräldrarna är på föreläsningar vistas barnen och ungdomarna i grupper tillsammans med personal från Ågrenskas barnteam. Inför familjevistelsen har barnteamets pedagoger arbetat med att planera aktiviteter efter de mål och metoder som satts samman för familjevistelsen.

För syskon

Syskonen har ett eget program under familjevistelsen. Programmet innehåller information om syskonets diagnos och samtal och erfarenhetsutbyte med andra syskon. Under vistelsen får syskonen också tid för skolarbete och roliga aktiviteter, både inomhus och utomhus.

Familjevistelsens syfte


Föreläsare

 

Kostnad:

 • Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.
 • Familjevistelsen bekostas av er region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse.
 • Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.
 • Kostnaden för 2023 är 32 504 kr per familj. (Priset uppdateras enligt vårdprisindex varje år).

 

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare