Familjevistelse - Duchennes muskeldystrofi

Välkommen att ansöka till familjevistelsen om Duchennes muskeldystrofi. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

Tid

20 maj - 24 maj 2024

Sista anmälningsdag

18 februari 2024

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås

Syfte

 

 

Varje dag har en tydlig struktur under de fem dagar man vistas på ön. Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få en förbättrad vardag.

Föreläsare

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Pedersen, specialistläkare i klinisk genetik, med dr., Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Thomas Sejersen, Överläkare och professor, Neuropediatriska avdelningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Josefine Lindqvist, Dietist, Neurologisk utredningsmottagning barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.

Kontaktuppgifter

 
Familjeverksamheten
familj@agrenska.se

Koordinator, Anna-Karin Björnström, 073-387 27 96
Administratör, Annica Jansson, 031-750 91 62

Kostnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.

Familjevistelsen bekostas av er region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse. I kostnaden ingår boende och alla måltider.

Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.

Kostnaden för 2024 är 33 869 kr per familj. (Priset uppdateras enligt vårdprisindex varje år).

Ansökan

Mer information om evenemanget och anmälan Länk till annan webbplats.


Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Mette Larssen