Familjevistelse - Fenylketonuri

Välkommen att ansöka till familjevistelsen om fenylketonuri. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

Datum

27 januari - 31 januari 2025

Sista ansökningsdag

27 oktober 2024 Länk till annan webbplats.

Plats

Ågrenska

Syfte

 

 

 

Varje dag har en tydlig struktur under de fem dagar man vistas på ön. Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få en förbättrad vardag.

Målgupp

Under familjevistelsen kan du som yrkesverksam eller närstående till familjen, t.ex. mor- och farföräldrar, delta under de två diagnosspecifika kursdagarna med föreläsningar som utgör en del av föräldrarnas program under vistelsen.

Diagnosspecifik kurs Fenylketonuri, PKU Länk till annan webbplats.

Medverkande

Rolf Zetterström, Överläkare, Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Annika Reims, överläkare, barnendokrinolog, Metabolmottagningen, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Anna Strandqvist, Leg psykolog, Med dr, Karolinska Universitetssjukhuset

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.

Kostnad

Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.
Familjevistelsen bekostas av er region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse. I kostnaden ingår boende och alla måltider.
Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.
Kostnaden för 2024 är 33 869 kr per familj. (Priset uppdateras enligt vårdprisindex varje år).

Kontakt

Familjeverksamheten
e-post: familj@agrenska.se

Koordinator, Anna-Karin Björnström, 073-387 27 96
Administratör, Annica Jansson, 031-750 91 62

Mer information

Mer information om evenmanget, Ågrenska Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Mette Larssen