Familjevistelse - Fortskridande hjärnsjukdom/diagnos

Välkommen att ansöka till familjevistelsen om fortskridande hjärnsjukdom/diagnos. Vistelsen samlar lysosomala, mitokondriella och peroxisomala sjukdomar, som har gemensamt att de leder till påverkad kognition under barndomen och förlust av funktioner. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

Datum

9 september - 13 september 2024

Sista anmälningsdag

26 maj 2024

Plats

Ågrenska

Föreläsare

 

 

 

Antri Savvidou, specialistläkare, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Kalliopi Sofou, docent, överläkare i Barnneurologi med habilitering, Neurologimottagning Barn, Drottning Silvias Barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.

Kostnad

Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.

Familjevistelsen bekostas av er region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse. I kostnaden ingår boende och alla måltider.

Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.

Kostnaden för 2024 är 33 869 kr per familj. (Priset uppdateras enligt vårdprisindex varje år).

Kontakt

Familjeverksamheten
familj@agrenska.se

Koordinator, Cecilia Stocks, 070-829 46 19
Administratör, Annica Jansson, 031-750 91 62

Anmälan

Anmälan och program Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Mette Larssen