Familjevistelse - Ryggmärgsbråck

Välkommen att ansöka till familjevistelsen om ryggmärgsbråck. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

Datum

23 september - 27 september 2024

Sista anmälningsdag

9 juni 2024

Plats

Ågrenska

Föreläsare

 

 

 

Lisa Bondjers, överläkare, specialist i barnneurologi, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Göteborg
Kate Abrahamsson, överläkare, professor i kirurgi, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Magdalena Vu Minh Arnell, barnsjuksköterska, uroterapeut, med dr, Neurologisk utredningsmottagning barn,Team UroTarm, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Barbro Lindquist, psykolog, med dr, Specialist i neuropsykologi, Västra Götalandsregionen
Marie Peny-Dahlstrand, leg arbetsterapeut, docent, Göteborgs universitet

Kostnad

Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.

Familjevistelsen bekostas av er region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse. I kostnaden ingår boende och alla måltider.

Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.

Kostnaden för 2024 är 33 869 kr per familj. (Priset uppdateras enligt vårdprisindex varje år).

Kontakt

Familjeverksamheten
familj@agrenska.se

Koordinator, Åsa Sunesson, 073-039 88 91
Administratör, Annica Jansson, 031-750 91 62

Anmälan

Anmälan och program Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Mette Larssen