Föräldraträffar - Att käna igen sig i varandra

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i Mellansverige inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar.

Välkommen till samtal med andra föräldrar vars barn har en sällsynt diagnos.

Vår erfarenhet visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap. Här ges tillfälle för dig/er att ta upp frågor, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation

Träffarna leds av regionsamordnare för Centrum för Sällsynta diagnoser Mellansverige.

Vi kommer att träffas vid två tillfällen med ett par veckors mellanrum.

Skriv tabellbeskrivning här

Träff 1

Tisdagen den 12 mars 2024

kl 13.00-16.00

Träff 2

Tisdagen den 26 mars 2024

kl 13.00-16.00

Plats

Lokal: Nygården, Fornby folkhögskola, Borlänge

Kostnad

Träffen är kostnadsfri

Anmälan

Anmäl ditt intresse senast den 27/2 men gärna så snart som möjligt till: csd.mellansverige@regiondalarna.se


Ange vilka som kommer, telefonnummer och vilken diagnos ert barn har.

Övrigt

Intyg som styrker träffarna kan lämnas av CSD vid behov

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Sandra Pousette