Föräldraträffar - Att känna igen sig i varandra

Centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar.

Välkommen till samtal med andra föräldrar vars barn har en sällsynt diagnos.

Vår erfarenhet visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap. Föräldragrupper för kunskap, stöd och erfarenhetsutbyte. Ett tillfälle för dig/er att ta upp frågor, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation

Vi kommer att träffas vid två tillfällen med några dagars mellanrum:

Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika.

Träff 1:

Onsdagen den 8 november, kl 13-16

Träff 2:

Onsdagen den 22 november, kl 13-16

Plats:

Waldenströmsalen, Rudbecklaboratoriet, bv, Uppsala

Anmälan

Senast den 1/11 men gärna så snart som möjligt
via e:post till: csdmellansverige@regionuppsala.se

Ange vilka kommer, telefonnummer och vilken diagnos ert barn har.

Intyg som styrker träffarna kan lämnas av CSD vid behov..

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Aggeliki Savvidou Levinsson