Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Kavernöst angiom, Kavernom - familjevistelse

Ågrenska planerar en familjevistelse för familjer som har barn och ungdomar med Kavernöst angiom, Kavernom.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för familjer att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar hela familjens livssituation.

Tid

28 aug 11:00 - 1 sep 13:00, 2023

Sista anmälningsdag

11 maj 2023

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås

Arrangör

Familjeverksamheten

Kontaktuppgifter


Anna-Karin Björnström, koordinator
Tfn: 031-750 91 41,
anna-karin.bjornstrom@agrenska.se
Administratör,
Tfn: 031-750 91 46,
agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör,
Tfn: 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris  • Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.
  • Familjevistelsen bekostas av er region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse.
  • Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.
  • Kostnaden för 2023 är 32 504 kr per familj. (Priset uppdateras enligt vårdprisindex varje år)

Länk


Mer information om evenemanget Länk till annan webbplats.


Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare