Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Kavernöst angiom - utbildning

Två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn eller ungdomar med kavernöst angiom.

Datum

29 augusti - 30 augusti 2023

Plats

Ågrenska eller Via streaming

Sista anmälningsdag

17 augusti 2023

Målgrupp

 

 

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Innehåll

 

 

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med diagnos och övriga familjemedlemmar.

Föreläsare

  • Ulrika Sandvik, Överläkare, Neurokir, Karolinska sjukhuset
  • Anna Ekesbo Freisinger, Överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus
  • Peetra Magnusson, Docent, Uppsala universitet
  • Annie Pedersén, Specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.

Pris

 

 

 

 

 

Yrkesverksamma
3 050 kr per person (exkl. moms) på plats eller digitalt.
10% rabatt vid anmälan av tre personer eller fler från samma organisation.

Närstående
På plats på Ågrenska: 1 500 kr per person (inkl. moms)
Digital medverkan: 750 kr per person (inkl. moms)

Avgiften faktureras i efterhand.

Läs mer

Anmälan Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare