Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Kraniofaryngeom - utbildningsdagar

Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming.

Barncancerfonden och Ågrenska inbjuder personal från skola och vård till två utbildningsdagar i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Barncancerfonden betalar kursavgiften för personal från barnets hemskola.

Genom utbildningsdagarna får du kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i vardagen. Kunskapen bidrar till att ge dig redskap i ditt arbete med barnet och familjen. Till våra utbildningsdagar anlitar vi både externa experter utvalda för sin specialistkunskap och interna föreläsare med lång erfarenhet av olika diagnoser.

Att delta på utbildningsdagar tillsammans med familjer, personal och närstående, är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Tid

20 sep 08:30 - 21 sep 16:15 2022

Sista anmälningsdag

15 sep 2022

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås

Målgrupp

Utbildningsdagarna vänder sig till alla som arbetar med eller möter barn i skolåldern som har haft kraniofaryngeom, det kan t.ex. vara personal inom förskola skola, sjukvård samt mor- och farföräldrar.

Arrangör

Utbildningsverksamheten

Kontaktuppgifter 

Anna-Karin Björnström, koordinator

031-750 91 41

anna-karin.bjornstrom@agrenska.se


Annica Jansson, administratör

031-750 91 62

annica.jansson@agrenska.se

Pris

2 950:- via live-streaming 1 person, alternativt 8 700:- via live-streaming 3-7 personer. Barncancerfonden betalar kursavgiften, ev resa och logi från barnets hemskola.

Länk

Mer information om evenemanget och anmälan Länk till annan webbplats.


Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Till toppen