Kurs - Beckwith-Wiedemanns syndrom

Två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn eller ungdomar med Beckwith-Wiedemanns syndrom.

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med diagnos och övriga familjemedlemmar.

Datum

5 december - 6 december 2023

Sista anmälningsdag

23 november 2023

Plats

Ågrenska eller via streaming

Målgrupp

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Innehåll

Föreläsningar av specialister och yrkesverksamma inom olika områden. Ämnen som behandlas är bland annat genetik, symtom, kommunikation, pedagogik, syskonrollen och munhälsa.

Föreläsare

Jovanna Dahlgren, Professor, pediatrisk endokrinolog, Drottning Silvias barnsjukhus

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.

Pris

Yrkesverksamma
3 050 kr per person (exkl. moms) på plats eller digitalt. 10% rabatt vid anmälan av tre personer eller fler från samma organisation.

Avgiften faktureras i efterhand.

Närstående
På plats på Ågrenska: 1 500 kr per person (inkl. moms). Digital medverkan: 750 kr per person (inkl. moms).

Avgiften faktureras i efterhand.

Anmälan

Anmälan Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare