Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Leukemi - familjevistelse

Välkommen att ansöka till familjevistelsen för barn och ungdomar som behandlats för leukemi. Vistelsen sker i samarbete med Barncancerfonden. Under veckan får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

Datum

6 november - 10 november 2023

Plats

Ågrenska

Sista anmälningsdag

17 augusti 2023

Syfte

 


Varje dag har en tydlig struktur under de fem dagar man vistas på ön. Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få en förbättrad vardag.

Kontaktuppgifter

 

 

Kontaktuppgifter
Familjevistelser familj@agrenska.se
Koordinator, Anna-Karin Björnström,
Tfn: 073-387 27 96
Administratör, Annica Jansson,
Tfn: 031-750 91 62

Kostnad

 

 

 


  • Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.
  • Kostnaden för familjevistelsen bekostas dels av Barncancerfonden och dels av er region.
  • 2023 är delen som bekostas av regionen 10 400:- kr per familj (priset uppdateras vårdprisindex varje år). Barncancerfonden bekostar 31 346 kr
  • Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.

Läs mer

Anmälan Länk till annan webbplats.Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Feiix

Granskare