Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Medfött diafragmabråck - familjevistelse

Ågrenska planerar en familjevistelse för familjer som har barn och ungdomar med medfött diafragmabråck.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för familjer att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar hela familjens livssituation.

Tid

11 dec 11:00 - 15 dec 13:00, 2023

Sista anmälningsdag

7 september 2023

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås

Syfte

 

 

Varje dag har en tydlig struktur under de fem dagar man vistas på ön. Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få en förbättrad vardag.

Föreläsare

 

 

 

 

 

 

  • Carmen Mesas Burgos, specialistläkare i barn- och ungdomskirurgikirurgi, med dr,, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm,
  • Elin Öst, universitetssjuksköterska, med dr, Barnkirurgimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.

Kontaktuppgifter

 
Åsa Sunesson, koordinator, 0730-398 891, asa.sunesson@agrenska.se

Administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris

 

 

 

 

 

  • Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.
  • Familjevistelsen bekostas av er region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse.
  • Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.
  • Kostnaden för 2023 är 32 504 kr per familj.

Länk

Mer information om evenemanget Länk till annan webbplats.


Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare