Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Optikushypoplasi, Septo-optisk dysplasi - familjevistelse

Ågrenska planerar en familjevistelse för familjer som har barn och ungdomar med Optikushypoplasi, Septo-optisk dysplasi.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för familjer att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar hela familjens livssituation.

Tid

14 nov 11:00 - 15 nov 13:00 2023

Sista anmälningsdag

17 aug 2023

Plats

Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 20, Hovås eller via streaming

Arrangör

Familjeverksamheten

Kontaktuppgifter
Åsa Sunesson, koordinator, 0730-398 891, asa.sunesson@agrenska.se

Administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Pris


Kostnaden för 2022 är 31 344 kronor per familj. Inför 2023 kommer indexuppräkning göras med 2022 års VPI-index.

Länk

Mer information om evenemanget Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare