Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Oslers sjukdom - familjevistelse

Välkommen att ansöka till familjevistelsen om Oslers sjukdom. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

Datum

11 september - 15 september 2023

Plats

Ågrenska

Sista anmälningsdag

8 juni 2023

Syfte

 

Varje dag har en tydlig struktur under de fem dagar man vistas på ön. Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få en förbättrad vardag.

Föreläsare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Christina Krantz, Specialistläkare i barnmedicin, med dr, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Alexandra Topa, specialistläkare i klinisk genetik, med dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Sven Svedmyr, specialistläkare i lungsjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Malin Anclair, psykolog, med dr., Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet, Luleå
  • Adnan Lidian, specialistläkare i öron- näsa- halssjukdomar, med dr, ÖNH-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.

Pris

 

 

 

 

 

  • Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.
  • Familjevistelsen bekostas av er region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse.
  • Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.
  • Kostnaden för 2023 är 32 504 kr per familj. (Priset uppdateras enligt vårdprisindex varje år).

Kontaktuppgifter

 

 

familj@agrenska.se

Koordinator, Åsa Sunesson, 073-039 88 91
Administratör, Annica Jansson, 031-750 91 62

Läs mer

Anmälan Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare