Vuxenvistelse - Aortadissektion

Välkommen att ansöka till en vuxenvistelse om aortadissektion. Under vistelsen får du möjlighet att träffa andra som lever med aortadissektion, utbyta erfarenheter och lära dig mer om diagnosen. Föreläsningar varvas med samtal och aktiviteter.

Datum

3 juni - 5 juni 2024

Sista anmälningsdag

7 april 2024

Plats

Ågrenska

Kostnad

Vuxenvistelsen är kostnadsfri för dig som vuxen.

Vuxenvistelsen bekostas av din region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse och kostnaden är 10 420 kr. I kostnaden ingår boende, måltider och föreläsningar.

Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: OSN 2023-02290-1, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.

Föreläsare

Martin Lindgren, specialistläkare i kardiologi, docent, MGA/Hjärtsektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Marcus Langenskiöld, universitetssjukhusöverläkare, docent, kärlkirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Jakob Gäbel, överläkare, sektionschef thoraxkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Åsa Cider, universitetslektor, specialistfysioterapeut hjärta kärl, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska akademin vid Göteborgsuniversitet

Kontakt

Vuxenvistelser

031-750 91 62

vuxen@agrenska.se

Anmälan
Mer information om evenemanget och anmälan Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Mette Larssen