Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Temadag för HHT/Oslers sjukdom

Välkommen att lära dig mer om hereditär hemorragisk telangiektasi (HHT), även kallad Oslers sjukdom. Den 31 januari bjuder CSD Väst till en temadag om HHT/Oslers sjukdom.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets nystartade expertteam för HHT/Oslers sjukdom bjuder, tillsammans med patientföreningen HHT Sverige och CSD Väst, in till en temaeftermiddag för att presentera expertteamet och berätta hur de arbetar för patientgruppen.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Johanna Bruhn