Sällsynta dagen 2024

CSD i samverkan uppmärksammade Sällsynta dagen genom digitala lunchföreläsningar under Sällsynta veckan.

Sällsynta dagen startades genom initiativ av Riksförbundet Sällsynta diagnoser den 29 februari 2008. En dag som symboliserar sällsyntheten med syfte att sprida kunskap och öka medvetenheten om sällsynta hälsotillstånd/diagnoser/sjukdomar. Sällsynta dagen uppmärksammas även internationellt den sista dagen i februari varje år.

Lunchföreläsningar

Introduktionsfilm om sällsynta hälsotillstånd, CSD i samverkan och veckans föreläsningar

Framtida vårdförlopp för sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov

Övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård – så skapar vi trygghet för patient, anhöriga och vårdgivare

Patientmedverkan i fokus

Om patientsamverkan inom hälso- och sjukvården samt patientföreträdarskap

Maria Westerlund, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser,

Om Riksförbundet Sällsynta diagnosers medlemsundersökning från 2022

Stephanie Juran

Samtal med en patientföreträdare

Sällsynta verksamheter

Mun-H-Center

Ågrenska och Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd

På spaning inför den nationella strategin för sällsynta hälsotillstånd och om kvalitetsregistret RaraSwed

1 mars 2024

Se föreläsning>> Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av veckans lunchföreläsningar

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Johanna Bruhn