Sällsynta diagnoser - Internationellt, nationellt och regionalt

Ett panelsamtal om hur arbetet med att sprida kunskap om sällsynta diagnoser ser ut internationellt, nationellt och regionalt.

Trots att personer med sällsynta diagnoser finns runtom i Sverige och i alla länder, finns kunskapen om dem inte överallt.

Medverkande: Styrelseordförande Ågrenska Anders Olauson, verksamhetschef Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Veronica Wingstedt de Flon och verksamhetschef Centrum för sällsynta diagnoser Väst Niklas Darin.

Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser Väst, Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser.

Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Luqman Zain