Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Stöd av kommunen

Om man omfattas av stöd enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade har man rätt till så kallad daglig verksamhet.

Det förutsätter att man är i yrkesverksam ålder. Daglig verksamhet kan vara arbete på ett dagcenter eller på en annan arbetsplats. Ersättning för arbetet brukar utgå.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman