Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Stöd till anhöriga - andra aktörer

Utöver det stöd som hälso- och sjukvården och kommunerna erbjuder anhöriga till personer med funktionsnedsättning finns flera andra aktörer som ger stöd och hjälp till anhöriga.

Till toppen