Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Anhörigas riksförbund

Hälso- och sjukvården är skyldig att informera och att göra patienten, eller brukaren, delaktig. Patienten ska få information som är anpassad efter hans eller hennes egna förutsättningar och behov. Det innebär att man måste vara uppmärksam och lyhörd för bland annat personens, mognad och erfarenhet, eventuell funktionsnedsättning samt kulturell och språklig bakgrund.

Man måste förvissa sig om att patienten har förstått innehållet i och innebörden av den information som lämnats.

Utöver intresseorganisationer som organiserar medlemmar inom det sällsynta området finns Anhörigas Riksförbund är en rikstäckande intresseorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

Anhörigas Riksförbund har bland annat en stödtelefon, Anhöriglinjen, som man kan kontakta för att få råd och stöd som anhörig. Man har också tagit fram en webbaserad handbok som innehåller råd till anhöriga.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Rula Zain Luqman

Till toppen