Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Nka arbetar nationellt med anhörigfrågor. På Nka:s webbplats finns information och filmer som tar upp olika perspektiv på frågor om att vara anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Nka driver webbplatsen Opratat.se. Webbplatsen handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer som har barn med funktionsnedsättning. På webbplatsen finns animerade filmer, berättelser, barnsböcker och spel om tankar och känslor.. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra. Opratat vänder sit till barn mellan 4 och 12 år, barnfamiljer och andra vuxna som familjen möten.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Rula Zain Luqman

Till toppen