Flera kuggjul med en liten planta i mitten

Samhällets stöd

Rättigheter för personer som lever med sällsynta diagnoser och deras närstående hänger ihop med de skyldigheter samhället har i förhållande till invånarna, och särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Undersidor