Olika änder håller ett litet jordklot uppe i luften

Intresseorganisationer i världen

Här finner du information om några av de arbeten inom området sällsynta diagnoser som sker på global nivå. Det finns många intresseorganisationer som organiserar personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga som man kan kontakta.