Skolbarn utanför skolans entrén

Skolan

Skolan ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Alla barn ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Social omsorg

Övergångar - från barn till vuxen