Rullstolsbunden pojek ler mot oss hans föräldrar syns i bakgrunden

Stöd till anhöriga

Utöver det stöd som hälso- och sjukvården och kommunerna erbjuder finns flera andra aktörer som ger stöd och hjälp till anhöriga.