Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Hälso-och sjukvård - Informationshantering och dokumentation

Det finns en mängd olika regler kring informationshantering och dokumentation som gäller för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen har tagit fram ett juridiskt stöd som beskriver regelverket utifrån gällande rätt. Texterna innehåller huvuddragen i lagstiftningen inom området och länkar till aktuella lagar.