Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

För dig som lever med en sällsynt diagnos eller är anhörig - Ekonomiskt stöd

Spargris

Att ha ett barn med sällsynt diagnos eller att själv ha en sällsynt diagnos kan innebära att man behöver ekonomiskt stöd för att klara vardagen. Samhället erbjuder en mängd olika stödformer.

Vilket stöd du har möjlighet att få beror bland annat på hur gammalt ditt barn eller du själv är. Här kan du läsa om olika ekonomiska stöd som erbjuds från samhällets sida under livet och under vilka förutsättningar som gäller för du ska få stödet. Om du har frågor rörande ekonomiskt stöd rekommenderar vi dig att i första hand kontakta den myndighet eller förvaltning som erbjuder stödet. Kontaktuppgifter finner du under "Relaterad information" vid varje beskrivning av stödformen.