0-12 år - [2020-03-26] Allmänt stöd för barn - Barnbidrag. 0-12 år

Allmänt stöd för barn - Barnbidrag. 0-12 år

Fram till dess ett barn fyller 16 år har man som förälder rätt att få allmänt barnbidrag.

Från och med den 1 mars 2014 gäller att barnbidraget automatiskt delas mellan föräldrarna om de har gemensam vårdnad av barnet. Det gäller barn som är födda eller adopterade och i föräldrarnas vård den 1 mars 2014 eller senare. För barn som är födda före den 1 mars 2014 fortsätter barnbidraget att betalas ut som tidigare.

När barnet fyller 16 år upphör rätten till barnbidrag men man har möjlighet att få förlängt barnbidrag så länge barnet går i grundskola, specialskola eller särskola.

Lagar och föreskrifter

Information om barnbidrag