Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Bil - Bilstöd. 0-12 år

Om du har ett barn med en bestående funktionsnedsättning kan du få bilstöd från Försäkringskassan. Du kan få bilstöd för att köpa bil (grundbidrag, anskaffningsbidrag och tilläggsbidrag) eller för ändra en bil (anpassningsbidrag). I vissa fall kan man också få bilstöd från regionen (tidigare landstinget).

Rätt till bilstöd

Du kan få bilstöd om du har ett barn med bestående funktionsnedsättning som har väldigt svårt att förflytta sig eller åka allmänna kommunikationer. Barnet ska bo hos dig och du ska köra bilen själv. Du ska också vara försäkrad i Sverige.

Med en bestående funktionsnedsättning menas att det är troligt att funktionsnedsättningen finns kvar minst 9 år framåt i tiden.

För inköp av en bil, motorcykel eller moped kan du få ett grundbidrag. Tjänar du mindre än 220 000 kr per år kan du även få anskaffningsbidrag.

Därutöver kan du få tilläggsbidrag till bil om du behöver köpa en bil som är lämplig utifrån ditt barns funktionsnedsättning. Det ytterligare tilläggsbidraget beror på vilken anpassning som behöver göras av bilen.

Om ditt barn har behov av att bilen anpassas efter det att du köpt den, kan du få anpassningsbidrag. För det gäller särskilda förutsättningar.

Tänk på att...

Även om en person som har en viss diagnos eller funktionsnedsättning fått bilstöd betyder det inte automatiskt att en annan person med samma diagnos eller funktionsnedsättning får bilstöd. För att få bilstöd måste man ha återkommande och mycket stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Ansökan

Du ansöker om bilstöd hos Försäkringskassan.

När du ansöker om bilstöd ska du skicka med ett läkarutlåtande. Läkarintyget ska innehålla en beskrivning av ditt barns funktionsnedsättningar och förflyttningssvårigheter. Läkaren ska också ange om funktionsnedsättningen kommer att bestå under minst 9 år.

Annat bilstöd

Om man inte är berättigad till bilstöd genom Försäkringskassan finns det i vissa regioner möjlighet att söka om bilstöd för ombyggnad eller inköp av bil.

Kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast på din vårdcentral för att få veta vad som gäller inom ditt landsting. Hjälpmedelscentralen kan också hjälpa till med information om vad som gäller i ditt landsting.

Parkeringstillstånd

Om man är rörelsehindrad eller har barn som är rörelsehindrade kan man få parkeringstillstånd för handikappfordon för att kunna parkera nära den plats man besöker. Med parkeringstillståndet kan man parkera på platser som är markerade med handikappskylt och även på vissa andra ställen. Reglerna för parkeringstillstånd varierar från kommun till kommun.

Det parkeringstillstånd man behöver som rörelsehindrad utfärdas av den egna kommunen.Behöver man parkeringstillstånd för flera kommuner beslutas vänder man sig länsstyrelsen.

Lagar och föreskrifter

Mer om bilstöd