0-12 år - [2020-03-26] Fonder och stiftelser. 0-12 år

Fonder och stiftelser. 0-12 år

Om du har låga inkomster eller befinner dig i en akut ekonomisk kris kan du söka om stöd från fonder och stiftelser. Det finns fonder där du kan söka pengar för olika ändamål, till exempel för vård och medicin. Det finns också fonder som kan bidra med stöd till hjälpmedel och resor.

Information om fonder och stiftelser finns hos länsstyrelserna i Sverige.

Det är också vanligt att sjukhusen förvaltar fonder som ger stöd till personer som blivit allvarligt sjuka. Ta kontakt med sjukhuset på din ort för mer information om tillgängliga fonder.

Även kyrkan har fonder och stiftelser ur vilka man söka pengar ifrån vid en akut ekonomisk kris. Kontakta församlingen där du bor för mer information.

Tips