0-12 år - [2020-03-26] Kostnadsfria läkemedel för barn. 0-12 år

Kostnadsfria läkemedel för barn. 0-12 år

Sedan den 1 januari 2016 gäller att receptbelagda läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år.

Ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har subvention. Det betyder att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Det är Tandvårds- och Läkemedelsverket, TLV, som beslutar om pris och subvention av ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

Lagar och föreskrifter

Övrig information