12-16 år - [2020-03-26] Allmänt stöd för barn - Barnbidrag. 12-16 år

Allmänt stöd för barn - Barnbidrag. 12-16 år

Fram till dess ett barn fyller 16 år har man som förälder rätt att få allmänt barnbidrag.

När barnet fyller 16 år upphör detta. Om barnet går i grundskola, specialskola eller särskola ersätts barnbidraget av förlängt barnbidrag. Det förlängda barnbidraget betalas ut till och med den månad barnet slutar skolan. Det förlängda barnbidraget motsvarar storleken på det allmänna barnbidraget och betalas ut 12 månader per år.

Från och med den 1 mars 2014 gäller att barnbidraget automatiskt delas mellan föräldrarna om de har gemensam vårdnad av barnet. Det gäller barn som är födda eller adopterade och i föräldrarnas vård den 1 mars 2014 eller senare. För barn som är födda före den 1 mars 2014 fortsätter barnbidraget att betalas ut som tidigare.

Lagar och föreskrifter

Information om barnbidrag