12-16 år - [2020-03-26] Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit. 12-16 år

Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit. 12-16 år

Föräldrar till ett barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de avstår från att arbeta om barnet har avlidit.

Ersättningen får tas ut under tio dagar från och med dagen då barnet avlidit till och med den 90:e dagen efter den dag då barnet har avlidit.

Lagar och föreskrifter

Yttrligare information