Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar.12-16 år

Du kan få tillfällig föräldrapenning för ett barn som är 12–16 år om det behöver mer hjälp än vad som är vanligt för barn i den åldern

Det kan till exempel vara ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som blir akut sjukt i en annan sjukdom, eller när grundsjukdomen förvärras, eller om du behöver följa med barnet på ett läkarbesök.

Har ditt barn en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan försäkringskassan i förväg besluta att det ska omfattas av den tillfälliga föräldrapenningen.

Tänk på att...

Om du får vårdbidrag för barnet kan du inte få tillfällig föräldrapenning för samma vård och tillsynsbehov som du redan får vårdbidrag för.

Ansökan och anmälan

Du måste ha ett läkarutlåtande om barnets tillstånd. Om det gäller ett läkarbesök räcker det att läkaren skriver på ditt läkarvårdskvitto att det var nödvändigt att du följde med.

Du måste anmäla att du vill ha tillfällig föräldrapenning senast samma dag som du vill ha ersättning för. Du kan göra anmälan och ansöka om ersättning på försäkringskassans hemsida. Du kan också ringa till försäkringskassan.

Ansökan

Ansökan om tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar gör du hos Försäkringskassan.

Lagar och föreskrifter

Yttrligare information