16-18 år - [2020-03-26] Bostad - Kommunalt bostadstillägg. 16-18 år

Bostad - Kommunalt bostadstillägg. 16-18 år

Några kommuner i Sverige erbjuder Kommunalt Bostadstillägg till Handikappade/ Funktionshindrade, KBH

KBH är ett inkomstprövat bidrag till familjer som måste bo större eller på annat sätt dyrare på grund av att en familjemedlem har ett funktionshinder.

Kommunalt Bostadstillägg till Handikappade eller Funktionshindrade en skattefri inkomst.

KBH är inte lagreglerat.

Göteborg stad, Stockholm stad och Täby kommun erbjuder KBH.